ASIA HEADQUARTERS

999 Jianghai Avenue
Nantong High Tech Industrial Development Zone
Jiangsu 226300 China

CONTACT 

info@nanshing.com

86.513.86522138

 

US HEADQUARTERS

5822 E 61st Street
Los Angeles, CA 90040

 

CONTACT 

info@nanshing.com

1.323.887.3888

 

 

NYC Showroom

230 Fifth Avenue, Suite 1209
New York, NY 10001

CONTACT 

info@nanshing.com

1.212.889.1871

230 Fifth Ave-Retouched_JoshuaLutz_-3879.jpg